Adobe pro školy

Již více než 15 let jsme oficiálním parnerem Adobe pro oblast školství a mezi naše zákazníky patří desítky škol z celé republiky i zahraničí. Poradíme vám s výběrem správných licencí Adobe i jejich implementací!

Výukové licence pro školy, a vybrané výukové organizace

Licence určené pro potřeby škol (registrovaných u ministerstva školství) a úzkého okruhu dalších institucí jako například knihoven, muzeí, neziskových organizací, apod. Technicky a funkčně jsou naprosto shodné s komerčními licencemi. Tyto tzv. EDU licence nabízí Adobe ve více varintách, a to:

A/ NAMED licence (licence na jméno)

Časově omezené licence přidělené vždy konkrétnímu uživateli (dle mailové adresy/Adobe ID). Přiděluje administrátor ve škole prostřednictvím on-line portálu přístupného přes prohlížeč - konkrétním vyučujím, studentům nebo administrativním pracovníkům - dle jejich Adobe ID/emailové adresy, případně propojením na kompatibilní autentizační systém školy. Takový uživatel poté může využívat produkty Adobe na libovolném počítači - ve škole nebo na svých soukromých počítačích. Instalace jsou k dispozici online ke stažení, počet instalací není omezen - uživatel ale může v daný okamžik využívat licenci vždy jen na tom počítači, kde je právě do Adobe instalace přihlášen.

B/ SHARED DEVICE licence (licence na sdílená zařízení) - pro výuku

Časově omezené licence určené pro výuku na počítačích v učebnách (počítačích vlastněných školou). Není určeno pro instalace na soukromých počítačích mimo školu. Pokud má škola např. dvě učebny s celkem 30 počítači, zakoupí 30 Shared Device licencí bez ohledu na to, kolik uživatelů instalace Adobe na takových počítačích využívá. Každý uživatel se při spuštění Adobe aplikace přihlásí svým Adobe ID, po ukončení činnosti se poté jen odhlásí. Seznam povolených uživatelů nastavuje správce licencí, seznam je možné průběžně aktualizovat (uživatele dodatečně přidávat nebo odebírat).
V případě kolapsu nebo výměny počítače je možné licence deaktivovat vzdáleně, což umožňuje možnost přeinstalace na jiný školní počítač.

C/ TRVALÉ licence

Vybrané produkty nabízí Adobe ještě také formou licencí TRVALÝCH (časově neomezených) - Acrobat Pro, Captivate, Presenter, Photoshop Elements, Premiere Elements a vybrané serverové produkty 

Přehled cen

Ceny EDU licencí se liší podle typu škol a cenové hladiny, související s počtem nakupovaných licencí.

       Základní a střední školy v ČR a SR

Pro ZŠ A SŠ jsou k dispozici speciální cenově zvýhodněné multilicence kompletních sad Adobe Creative Cloud K-12 (popis), dále licence vybraných sad a individuálních produktů Adobe CC. (v případě VOŠ se musí jednat o integrovanou střední a vyšší odbornou školu, zastřešenou právně jedním subjektem. Samostané VOŠ mohou nakupovat licence v jiné cenové hladině, viz. níže.) Většina produktů je dodávána pouze formou časově omezených licencí.

Obchod s Adobe produkty pro ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ školy

 

       Vysoké školy a univerzity v CZ, členové sdružení EUNIS.CZ

Sdružení EUNIS.CZ má s Adobe uzavřenou smlouvu o nákupu časově omezených licencí v cenově nejvýhodnější kategorii (VIP Level 4). Pokud je Vaše vysoká škola členem tohoto sdružení (přehled členů), mohou být pro ni zakoupeny licence Adobe s tímto cenovým zvýhodněním.

OBCHOD s Adobe produkty pro ČESKÉ VYSOKÉ školy - členy Eunis.CZ

 

       Slovenské vysoké školy a univerzity, členové sdružení Eunis.SK

Sdružení EUNIS.SK má s Adobe uzavřenou smlouvu o nákupu časově omezených licencí v cenové kategorii VIP Level 3. Pokud je Vaše vysoká škola členem tohoto sdružení (přehled členů), mohou být pro ni zakoupeny licence Adobe s tímto cenovým zvýdodněním.

OBCHOD s Adobe produkty pro SLOVENSKÉ vysoké školy - členy Eunis.SK

 

       Vyšší odborné školy | ostatní vysoké školy - nečlenové Eunis

Pro takové školy a instituce jsou k dispozici EDU licence ve standardní cenové kategorii pro školství (VIP Level 1). V nabídce jsou kompletní sady Adobe Creatice Cloud a vybrané individuální produkty Adobe. Nárok na nákup EDU licencí u neškolních institucí je podmíněn předchozím schválením ze strany Adobe. Před podáním objednávky nás neváhejte kontaktovat.

OBCHOD s Adobe EDU produkty pro VOŠ, VŠ

 

       Neziskové organizace | muzea | veřejné knihovny | DDM

U těchto subjektů je možnost nákupu EDU licencí podmíněna předchozím schválením ze strany Adobe.
Před podáním objednávky nás neváhejte kontaktovat.

OBCHOD s Adobe EDU produkty pro muzea, knihovny, DMM, a potvrzené neziskové organizace

Soukromé licence pro studenty a učitele

Tyto licence jsou určeny pro soukromé použití uživateli, kteří mají status studenta nebo učitele. Nakoupit je můžete pouze online přímo na stránkách společnosti Adobe. Fakturace je vždy jen na koncového uživatele, osobu studenta či učitele - tyto licence tak není možné nakupovat na školu.