DEM Earth

DEM Earth 3

DEM - Digital Elevation Models (digitální výškové modely)

DEM představuje povrch, jehož data jsou organizována a uložena v pravidelné struktuře, mřížce (grid). Doplněk je určen pro generování dynamických digitálních výškových modelů a vkládání do prostorové mapy v reálném čase. DEM Earth automaticky stahuje data nutná pro tvorbu modelů. Vše co uživatel musí dodat jsou zeměpisné souřadnice. Tvořte živé interakce a dynamické povrchy, které je možné upravovat, přibližovat, animovat a vkládat do libovolného projektu.

Systémové požadavky

Další informace o DEM Earth 3

DEM EARTH Generates landscapes in realtime based on the ASTGTM elevation set. It automatically downloads the data you need for your landscape, and gives you a very easy to use georeference system for mapping images or shaders to the landscape, in realtime.

What you get

 • DEM Earth Generator - The main realtime landscape generator.
 • PinPoint Object - Used for placing objects and pinning objects on the DEM Earth landscape.
 • Way Object - Generates object-to-object splines, on the landscape to help you visualize connections.
 • GeoReference Tag - Easily match images to the landscape in realtime using this very powerful image control tag
 • GPX Importer - Drag and drop gpx files into C4D and DEM Earth will create a scene for you with your track overlaid on it.
 • World File Import - drag/drop standard geographic World files into C4D and DEM Earth will create a landscape, overlaying your image automatically.
 • ASC import - Import or embed super high res height data using industry standard ASC format.
 • Smart OSM Object - Easily Download and manage OpenStreetmap data directly in DEM Earth.
 • New Smart Extruder Object - A fast, intelligent building extruder, which works tightly with OSM Object and DEM Earth.
 • Image Downloader - Easily capture and georeference web-based images from a multitude of image sources.
 • GeoCoder Tool - Get the Geographic coordinate of any location, by simply typing in a human readable name or address.
 • High Res 30m and 90m data access - Includes Access to both 30m and 90m height data.
 • One Year Support - Includes one years support.

Další výrobci