Chaos / V-Ray render

Rhino.IO

Rhinoceros patří mezi nejpopulárnější konstrukční modelovací software. Rhino používá pro modelování hlavně NURBS křivky, proto přenos dat do polygonálních 3D aplikací, kam patří i CINEMA 4D, byl vždy poněkud problematický. Doplněk Rhino.IO toto ale mění. Nyní můžete do CINEMY 4D bez problému načítat přímo nativní soubory .3dm včetně vrstev, materiálů, světel a kamer. Modely importované pluginem rhino.io jsou plně kompatibilní také pro doplňkové renderovaní pluginy V-Ray, Corona ,Octane, Maxwell, a další.

Nová verze pluginu je určena pro verze Cinema 4D R21 a výš. Pro starší verze Cinemy je možné zažádat o předchozí verzi pluginu.
Systémové požadavky

Další výrobci