Rhinoceros

Chaos Vantage

Chaos Vantage je nástroj pro rozbor a manipuluaci s V-Ray scénou se 100% ray-trace prostředím v reálném čase.

Prozkoumejte své nejsložitější 3D produkční scény ray traced v reálném čase. S Chaos Vantage nejsou žádné časově náročné konverze. Jednoduše přetáhnete svou kompletní scénu V-Ray do Vantage a začnete prozkoumávat. K dispozici je také přímý živý odkaz z 3ds Max, SketchUp, Rhino, Revit a Cinema 4D, což umožňuje používat jej jako výřez.

Chaos Vantage vyžaduje GPU řady NVIDIA RTX.

Systémové požadavky

Další výrobci