Chaos / V-Ray

VRayScatter/MultiScatter

VRayScatter/MultiScatter: plugin pro 3ds Max a V-Ray

VRayScatter rozšiřuje možnosti rendereru V-Ray, konkrétně umožňuje využití instancí ve scéně. Princip práce s instancemi objektu je velmi jednoduchý. Objekt se nachází v paměti počítače pouze jedenkrát a do scény je umístěn odkaz na instanci objektu v paměti počítače. Tento odkaz na instanci nezabírá skoro žádnou paměť (podobně jako zástupce ve Windows) a tak není z hardwarového hlediska až tak velkým rozdílem, jestli máte scénu lesu s jedním stromem, nebo je stromů třeba deset tisíc. Jedná se o stejný koncept jako při použití datového typu pointer při programování. Díky tomuto přístupu je možné vytvářet neuvěřitelně detailní scény, které by klasickým přístupem nebyly kvůli hardwarovým omezením počítače, především pak operační pamětí, nikdy možné.

Systémové požadavky

Další informace o VRayScatter/MultiScatter

Kombinací pluginů VRayScatter a V-Ray získají uživatelé programu 3ds Max možnost generovat scény obsahující milióny objektů. Plugin VRayScatter nalezne využití například při vytváření lesních porostů, obrovských měst a jiných scén, které obsahují veliké množství instancí několika málo objektů.

MultiScatter: plugin založený na VRayScatter technologii, určený pro V-Ray pro 3ds Max, a Mental Ray.

Základní rozdíl : MultiScatter podporuje vícejádrové systémy! Využívá 4 jádra, čímž je téměř 4x rychlejší oproti VRayScatter, který je schopen využívat pouze jádro jedno.

Další výrobci